அமுதசுரபி

'புகப் புகப் புக இன்பமடா போதெல்லாம்!'- பாரதி

Tuesday, August 09, 2005

இன்றே கடைசி

நகைச்சுவைக் கட்டுரையாளர்கள் கவனத்திற்கு, உங்கள் படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தச் சரியான வாய்ப்பு. அமுதசுரபி யும் அப்புசாமி சீதாப்பாட்டி நகைச்சுவை அறக்கட்டளை யும் இணைந்து நடத்தும் அமரர் தேவன் நினைவு நகைச்சுவைக் கட்டுரைப் போட்டிக்கு இன்றே கடைசி நாள்.

இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு 12 மணி வரை வரும் படைப்புகளைப் போட்டிக்குச் சேர்த்துக்கொள்வோம். எழுதலாமா, வேண்டாமா என மதில் மேல் பூனையாக இருப்போர், உடனே செயலில் இறங்குங்கள். முயற்சி திருவினையாக்கும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு முந்தைய பதிவுகளைப் பாருங்கள்.

3 Comments:

Blogger rightsvault said...

I agee with your post. Hey check this out--You're Going To LOVE This Site. Visit this Free Ebooks Site!

12:31 AM  
Blogger Crazy King said...

Find the software you're looking for at latestfiles.blogspot.com, the most comprehensive source for free software downloads on the Web. Includes audio programs, utilities, Internet and desktop software, applications for developers, downloads for small business users, and more.

http://latestfiles.blogspot.com/

Fullversion Downloads

*_*-*_*-*_-*_*-*_*_*-*_*-*_-*_*-*_**_*-*_*

A New Blog with lots of computer related tips,tricks,hacks,tweaks and tutorials with posts on daily basis with RSS Feed.

http://supertrickz.blogspot.com/

Computer Hacks

*_*-*_*-*_-*_*-*_*_*-*_*-*_-*_*-*_**_*-*_*

Blogger widgets,Templates,Tips,Tricks,Hacks,Helps and more...

http://bloggeralerts.blogspot.com/

Blogger widgets Templates

*_*-*_*-*_-*_*-*_*_*-*_*-*_-*_*-*_**_*-*_*

Funny pictures,Videos,Text Messages,Jokes,Riddles,Facts,Funny Movie Review,Ringtones.

http://funfury.blogspot.com/

Funny Blog

*_*-*_*-*_-*_*-*_*_*-*_*-*_-*_*-*_**_*-*_*

3:01 AM  
Blogger Ramesh DGI said...

Thank you for post and your blog. My friend showed me your blog and I have been reading it ever since.
Ayurveda
Ayurveda Resorts
Ayurveda Kovalam
Ayurveda Trivandrum
Ayurveda Kerala
Ayurveda India
Ayurveda Resorts in Kovalam
Ayurveda Resorts in Kerala
Kerala Ayurveda Resort
Resorts in Kovalam
Ayurvedic Resort
Accommodation in Kovalam
Budget resort in Trivandrum
Yoga & Meditation
Ayurveda Treatments
Ayurveda Treatments in Kovalam
Ayurveda Wellness in Kovalam
Ayurveda Wellness in Trivandrum

12:36 AM  

Post a Comment

<< Home